se trestá  vyhození !

Vyhození lidé !

Masák Tomáš

Warg Wargasm

Jana Caithamelová

PŘIJETÍ DO SKUPINY JE PODMÍNĚNO OMLUVOU !
A dalšíma podmínkami !!!