Spotřeba elektřiny
Spotřeba elektřiny

Spotřeba elektřiny

Spotřeba elektřiny

Kalkulačka vypočítá spotřebu a cenu elektrické energie.

Kalkulačka

Zadejte příkon nebo spotřebu elektrické energie

Zadejte cenu, za kterou odebíráte 1 kWh elektrické energie.

Kč/kWh
Počítat s průměrnou cenou 3,50 Kč/kWh.

Kolik hodin denně nebo týdně je spotřebič zapnutý?

hodin minut

Napsat komentář