Pohovor

Osobní pohovor je proces, ve kterém hodnotí zaměstnavatel nebo jeho zástupci zaměstnance, který se uchází o pracovní místo v podniku či organizaci. Pro uchazeče je přitom velmi důležité jeho vystupování a image. V současné době se firmy snaží před přijetím zaměstnance dobře poznat, protože vynaložené náklady na administrativu a zacvičení se stále zvyšují. Navíc má vysoká fluktuace personálu negativní vliv na jeho morálku a produktivitu podniku. Pohovor obvykle trvá 1 hodinu. Uchazeč by měl být řádně připravený, improvizace může působit neprofesionálně.

Rozlišujeme přijímací pohovor přes:

Obsah

Použití

Je to nejčastější metoda výběru pracovníků v malých a středních podnicích nebo pro méně důležité pozice.

Průběh

Členění procesu na jednotlivé fáze:

  1. Zahřívací fáze – obě strany by se měly chovat uvolněně. Představení, projevení zájmu o místo (znalostí) a na druhé straně také o budoucího zaměstnance.
  2. Obecné seznámení s firmou – zaměstnavatel sdělí uchazeči obecné cíle firmy, dosažené ekonomické úspěchy apod. a sleduje, má-li zaměstnanec zájem.
  3. Hlavní fáze – jsou pokládány obecné otázky a sleduje se verbální i neverbální vystupování.
    • V této fázi se personalista rozhodne, zda zaměstnance příjme či ne.
    • V záporném případě by měl personalista oznámit uchazeči, že se pro firmu nehodí (např. že svoje schopnosti může využít v jiné firmě), považuje se za neslušné, říkat věty typu „Ještě se vám ozveme.“, když je nemyslíme vážně, a dávat tak uchazeči mylnou šanci.
  4. Bližší informace o práci – o náplni práce, o pracovním místě, na co se může dotyčný připravit.
  5. Rozloučení – domluví se další schůzka (je-li třeba) nebo přímo termín nástupu.

Související články

Externí odkazy

Napsat komentář