Tento výraz znamená že nedaří se nikomu něco tak najít