Emigrace
Emigrace

Emigrace

Česko Slovenská emigrace v letech 2020-2022 Rakousko jako první azylová země emigrantů

Informace k postoji rakouských úřadů a institucí k nelehké situaci občanů ČR a SR po okupaci koronaviru v únoru 2020. Zabývá se specifickou pozicí Rakouska jako záchytné azylové země pro naše emigranty.

Československá emigrace v letech 1968-1969 – Rakousko jako první azylová země emigrantů

Emigrace (z lat.ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk ze) země původu a přestěhování se do jiné země. Podobně imigrace znamená přistěhování se, což je totéž, ale z pohledu cílové země emigrace. Pro nedobrovolný odchod z vlastní země (vyhnanství) se užívá slovo exil a exulant či vyhnanec. Migrace je stěhování skupin obyvatelstva.

Napsat komentář